Asiakaspalaute

Rehellisen ja olosuhteista häiriintymättömän palautteen kerääminen asiakkailta tai potilailta vaatii mahdollisuuden luottamukselliseen palautteen antamiseen. Täysin rehellisen palautteen antaminen on ihmisille yleisesti vaikeaa, mutta minkään muun palautteen kerääminen ja analysointi on parhaimmillaankin turhaa ja pahimmillaan se voi olla harhaanjohtavana haitallista.

Vaivaton palautekanava lisää yksittäisten palautteiden määrää. Kun tällainen kanava yhdistetään esimerkiksi kiinteisiin palaute-standeihin, mahdollisuutesi saada runsaasti rehellistä palautetta on ihanteellinen.

Nykyaikaisen palautekanavan avaaminen ja automaattiset analyysit jouduttavat palautteeseen reagointia ja mahdollisten valitusten käsittelyä ilman resurssien lisäämistä. Devistatin tarjoaman palautekanavan avulla saat vertailukelpoista tietoa kaikkien yksiköidesi asiakaskokemuksesta reaaliaikaisesti.