Devistat-työkalu

“Vaivattomat käyttöliittymät raportointiin”

Olemme kiinnittäneet paljon huomiota käyttöliittymien helppokäyttöisyyteen.

On tärkeää huomata, että me emme kerää ainoastaan ”tyytyväinen tai ei” tyyppistä tietoa. Sen lisäksi Devistatin avulla päästään kiinni tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syihin.

Työhyvinvointia ja riskitasoa mittaavissa osioissa vastausvaihtoehdot ja kysymysten tarkkuus on huomattavasti asiakaspalautetta tarkemmat. Lisäksi interaktiivinen Devistat tarkentaa kyselyä, mikäli automaattinen analyysi  raportoinnin aikana kertoo korkeasta riskitasosta.

“Värikoodatut mittarit etusivulla antavat välittömästi yleiskuvan organisaation tilasta”

Devistatin johtamiskäyttöliittymä tarjoaa nopeasti tiedon siitä, mitkä asiat yrityksessä tai organisaatiossa juuri nyt vaativat huomiota ja mistä asioista on aihetta tänään antaa kiitosta.

Kaikki älykkäät kuvaajat ovat interaktiivisia ja niissä on ”drill down”-ominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että yleiskäsityksen saa yhdellä vilkaisulla ja halutessasi syventyä tarkemmin syihin tai vaikuttimiin, voit avata lisää tietoa yksinkertaisesti kuvaajaa klikkaamalla.

“Juurisyyanalyysi reaaliajassa”

Devistatin työhyvinvointia ja riskitasoa mittaavat osiot tarjoavat runsaasti erilaisia innovatiivisia kuvaajia. Yksi näistä oivaltavista kuvaajista on reaaliaikaisesti tuotettu interaktiivinen kuva eri tapahtumien juurisyistä.

Riippumatta siitä, mikä asemasi on yrityksen tai organisaation päätöksenteossa, Devistat johtamistyökalu tarjoaa sinulle päivittäisessä päätöksenteossa tarvitsemasi informaation havainnollisina kuvaajina ja taulukkoina automaattisesti analysoituna.

Henkilöstöhallinta, laatu, turvallisuudenhallinta, asiakaspalvelu ja kaikki muut ammattilaiset löytävät Devistatista täydellisen kokoelman tietoa ja kuvaajia ymmärtääkseen automaattisten analyysien tuloksia ja organisaation tilaa.

“Riskitaso, asiakaspalaute, työhyvinvointi ja tärkeimmät avaintulosten indikaattorit samassa kuvaajassa reaaliaikaisesti”

Työhyvinvoinnin, riskitason, asiakaskokemuksen ja yrityksen menestyksen välillä on itsestäänselvä yhteys. Devistat johtamistyökalu paljastaa tämän yhteyden hienosti, kun sen kaikki osa-alueet on otettu käyttöön.

Kun olet tottunut saamaan tiedon kaikista edellä mainituista mittareista samaan kuvaajaan reaaliaikaisesti, alat ihmetellä, kuinka mitään yritystä tai organisaatiota voidaan johtaa ilman tällaista tietoa.