Kunnat ja yhteisöt

Kunnat, yhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tietävät, että heidän tärkein voimavaransa ovat ihmiset. Sillä ei ole väliä, onko kyse kunnan asukkailleen tarjoamista palveluista vaiko hyväntekeväisyysjärjestön järjestämästä projektista, molempien onnistuminen riippuu siitä, mitä ihmiset ajattelevat.

Perinteiset tavat tutkia ihmisten mielipiteitä ovat paitsi hyvin työläitä, mutta myös aikaa vieviä. Isompi ongelma on kuitenkin se, että kerätty tieto on päätöksentekijöiden käytettävissä vasta pitkällä viiveellä. Hyvin tavallista on, että erilaisten mielipidemittausten tulokset julkaistaan kerran vuodessa, mistä johtuen jopa kaikkein tuorein käytettävä tieto on vanhentunutta jo julkaisuvaiheessa.

Devistat johtamistyökalun avulla ihmisten havaintoja ja mielipiteitä mitataan 24/7 ja mitattu tieto on valmiiksi analysoituna käytettävissä reaaliaikaisesti. Olettaen, että sinä arvostat tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja johtamista, Devistat johtamistyökalu on juuri sinulle.