Koulutus

Koulutuspalveluiden kehittämiseksi on välttämätöntä ymmärtää yhteys opettajien ja muun henkilöstön työhyvinvoinnin sekä opiskelija- ja huoltajapalautteen  välillä.

 Näiden tietojen kerääminen korruptoitumattomasti on erittäin vaikeaa ja kerätyn tiedon analysointi aikaavievää. Huolimatta siitä, että tiedot olisi oikein kerätty ja virheettömästi analysoitu, tulokset ovat harvoin vertailukelpoisia eri paikkakuntien, koulujen tai yksiköiden välillä.

SaaS pilvipalveluna tuotettava Devistat johtamistyökalu on ratkaisu noihin ongelmiin. Devistat tuottaa korruptoitumatonta tietoa automaattisesti analysoituna reaaliaikaisesti havainnollisessa muodossa esitettynä. Lisäksi Devistatilla kerätty tieto on vertailukelpoista eri yksiköiden ja jopa maanosien välillä.