Tehtävien hallinta

Laaturaportointia tukeva sähköinen tehtävienhallinta ei ole ainoastaan sähköisten asiakirjojen taltio, vaan myös tehokas johtamistyökalu.

Kaikki raportit ja dokumentit arkistoidaan automaattisesti ja järjestelmä tuottaa muistutukset ja varoitukset uusista raporteista, sekä asetettujen määräaikojen lähestyessä.

Järjestelmä antaa mahdollisuuden välittää dokumentteja ja osoittaa tehtäviä organisaatiosi sisällä, sekä sen ulkopuolelle. Tämä toiminnallisuus on erityisen arvokas, kun asioidaan sidosryhmien kanssa tai selvitetään jo tapahtuneita vahinkoja.

Kaikki järjestelmässä oleville asiakirjoille tehdyt toimenpiteet, kommentoinnit, asiakirjojen lisäykset ja jaetut tehtävät tallentuvat automaattisesti lokikirjaan alkuperäiseen raporttiin liittyen. Tämä informaatio esitetään aikajanalla, jolloin esimerkiksi auditointien yhteydessä on vaivatonta palata tiettyyn raporttiin liittyvään käsittely- ja päätöksentekoprosessiin. Auditointien helpottamisen lisäksi tämä toiminnallisuus parantaa päätöksentekijöiden oikeusturvaa, kun haittatapahtumiin liittyvät päätöksentekoprosessit perusteineen ja aikatauluineen tallentuvat automaattisesti.

Mac Book Air & Hand & Digtal Folders Light Low