Teollisuus

5S, ISO, Laatu- ja turvallisuusraportointi sekä auditoinnit ovat päivittäisiä huolenaiheita kaikille tuottavassa teollisuudessa toimiville yrityksille. Jopa pienet alihankkijoina toimivat yritykset joutuvat miettimään näitä asioita, mikäli toimeksiantajalla on auditoitu laatujärjestelmä.

Jotta käytettävästä järjestelmästä olisi todellista hyötyä, eikä se olisi ainoastaan täyttämässä laatujärjestelmien vaatimuksia, sen tulisi olla riittävän joustava. Pienten ja keskisuurten yritysten raportointi- ja mittaustarpeet poikkeavat suuresti kansainvälisten korporaatioiden tarpeista ja laaturaportoinnin työkalut on yleensä räätälöity jälkimmäisille sopiviksi.

Suomalainen Devistat johtamis- ja raportointityökalu on joustava ja sen käyttöönotto eri kokoisissa yrityksissä on vaivatonta. Yrityksen koosta ja tarpeista riippumatta Devistat tuottaa arvokasta tietoa päivittäisten johtamishaasteiden ratkaisemiseen samalla, kun se täyttää kaikkien laatujärjestelmien vaatimukset.

Aivan aluksi Devistat kehitettiin vastaamaan kaupallisen ilmailun korkeisiin raportointi- ja laatuvaatimuksiin. Tästä syystä Devistat täyttää ja ylittää kaikkien laatujärjestelmien raportoinnille asettamat vaatimukset.

Kun yritykselle ollaan valitsemassa järjestelmää poikkeama- ja laaturaportointiin, tärkein kysymys on, palveleeko järjestelmä yrityksen tarpeita vai palveleeko yrityksen tuottama tieto järjestelmän tarpeita ja vaatimuksia.