Terveydenhuolto

Suomalaisessa terveydenhuollossa tärkeimmät onnistumisen mittarit ovat potilasturvallisuus sekä potilaskokemus ja molemmat perustuvat täysin hoito- ja muun henkilökunnan tuottamaan työpanokseen.

Devistat johtamistyökalu tarjoaa luotettavan tavan mitata työtyytyväisyyttä reaaliaikaisesti ja siten se tarjoaa ensimmäisen kerran mahdollisuuden hallita ja johtaa noita terveydenhuollon tärkeimpiä onnistumisen mittareita reaaliajassa mitatun tiedon perusteella.

Samalla, kun Devistat mittaa työhyvinvointia, se antaa reaaliaikaista tietoa potilasturvallisuuden tasosta ja potilaskokemuksesta. Kun nämä kolme keskeistä reaaliajassa mitattua parametria esitetään samassa kuvaajassa, päätöksentekijöillä on viimein mahdollisuus todella ymmärtää, mitä organisaatiossa tapahtuu.

Henkilöstöintensiivisillä aloilla on tärkeää mitata ”pehmeitä” asioita kuten työhyvinvointia. Yhtä tärkeää on varmistaa, että mitattu tieto on päätöksentekijöillä käytettävissään mahdollisimman nopeasti ja ihannetapauksessa jopa reaaliaikaisesti.

Monille meidän asiakkaillemme on ollut eduksi, että he ovat voineet ottaa Devistatin käyttöönsä osio kerrallaan. Asiakkaan tarpeesta riippuen he ovat ensin aloittaneet asiakaskokemuksen, työhyvinvoinnin tai potilasturvallisuuden mittaamisen ja laajentaneet  Devistat-työkaluansa myöhemmin kriittisimmän tilanteen selvitettyään muille osa-alueille. Devistatin modulaarinen rakenne tekee tällaisen vaiheittaisen käyttöönoton vaivattomaksi ja joissakin tapauksissa jopa suositeltavaksi.

Devistat-työkalun avulla sinä voit parantaa organisaatiosi tuottamaa laatua ja asiakaskokemusta sekä pienentää henkilöstökuluja – lupaamme tämän kaiken ilman ylimääräistä työtä tai lisättyjä resursseja. Ellet ole tyytyväinen Devistat työkaluun tai saamaasi palveluun, me annamme rahasi takaisin.