Tulokset reaaliajassa

 

Maailmalla ollaan vähitellen tunnistamassa reaaliaikaisen tiedon merkitys ja koska IOT:n käyttö on koko ajan yleisempää, reaaliaikaista tietoa on helpommin saatavilla. Tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa – 1. reaaliaikaista tietoa on saatavilla yleensä sellaisilla teollisuuden aloilla, joilla kehittynyttä sensoriteknologiaa käytetään yleisesti hyväksi ja 2. sensoreilla tuotettu tieto ei sellaisenaan sovellu ihmisten johtamiseen huolimatta tiedon reaaliaikaisuudesta.

Noihin kahteen ongelmaan Devistat johtamistyökalu tuottaa innovatiivisen ratkaisun. Sen sijaan, että Devistatissa käytettäisiin automaattisia sensoreita, se kerää laadullista tietoa ihmisiltä kehittyneiden käyttöliittymien avulla. Kerätty laadullinen tieto muutetaan Devistatissa numeeriseen muotoon sekä analysoidaan automaattisesti ja esitetään reaaliaikaisesti kuvaajien avulla. Tämän automatisoidun prosessin ansiosta Devistat tarjoaa esimiehille reaaliaikaista tietoa päivittäisen päätöksenteon tueksi.

 

Reaaliaikaisen tiedon käyttö päätöksenteon tukena lisää tehokkuutta ja parantaa kannattavuutta. Myös työhyvinvointia on mahdollisuus parantaa, kun rajalliset resurssit voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin mitattuun tietoon perustuen.

Fast Man Levitating Light Low