Turvallisuuden hallinta

Ennakoivaan turvallisuuden hallintaan pääsemiseksi on kolme erityistä vaatimusta:

1. Raportoinnin on oltava luottamuksellista 2. Täytyy kerätä paljon pieniä, näennäisesti mitättömiä havaintoja

3. Analysoinnin täytyy olla automaattista ja tulokset on esitettävä reaaliaikaisesti havainnollisessa muodossa

”Siirtyminen reagoivasta turvallisuuden hallinnasta ennakoivaan vaatii huomattavia ponnistuksia”

”Vaikka se näyttää kalliilta tai vaikealta lyhyellä aikavälillä, se on kuitenkin ainoa järkevä tapa toimia pitkällä aikavälillä”

                           Eurocontrol Safety Manifesto – From Safety 1 to Safety 2

Stop Sign Light Low