Työtyytyväisyys

Reaaliaikainen työtyytyväisyyden mittaaminen ja analysointi mahdollistavat nopean reagoinnin, kun epäkohtia ilmenee. Ripeä puuttuminen epäkohtiin lisää henkilöstön sitoutuneisuutta

Työtyytyväisyyden mittaaminen ja nopea havaittujen puutteiden korjaaminen parantavat henkilöstön sitoutumista. Lisäksi ne vähentävät henkilöstön vaihtuvuutta ja pienentävät henkilöstökustannuksia.

Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö tuottaa parempaa laatua tehokkaammin. Kehittyneen työtyytyväisyyden mittaamisen tuloksena on lopulta paremmat tulokset samoilla resursseilla.

Job Satisfaction 6 People Light Low